13 letter Words with ZB: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with Z and B and 13 letters

List of Words with Z and B and 13 letters

We have found 117 Words with ZB. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Words with 13 Letters with with ZB

Word (117 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  OBJECTIVIZING
  37
  44
 • 2.
  SUBJECTIVIZED
  37
  43
 • 3.
  EMBEZZLEMENTS
  37
  42
 • 4.
  SUBJECTIVIZES
  36
  42
 • 5.
  BEDAZZLEMENTS
  36
  40
 • 6.
  BENZIMIDAZOLE
  36
  40
 • 7.
  BENZOQUINONES
  33
  38
 • 8.
  SQUEEZABILITY
  36
  38
 • 9.
  SUBVOCALIZING
  30
  37
 • 10.
  BAMBOOZLEMENT
  30
  36
 • 11.
  HYPERBOLIZING
  33
  36
 • 12.
  ISOCARBOXAZID
  34
  36
 • 13.
  VAGABONDIZING
  30
  36
 • 14.
  BIOGRAPHIZING
  31
  35
 • 15.
  CARBAMAZEPINE
  30
  35
 • 16.
  EMBLEMATIZING
  29
  35
 • 17.
  PHLEBOTOMIZED
  32
  35
 • 18.
  SUBOPTIMIZING
  29
  35
 • 19.
  ZOMBIFICATION
  31
  35
 • 20.
  ALPHABETIZING
  30
  34
 • 21.
  CANNIBALIZING
  27
  34
 • 22.
  CYBERCITIZENS
  31
  34
 • 23.
  EMBLAZONMENTS
  28
  34
 • 24.
  HIBERNICIZING
  30
  34
 • 25.
  PHLEBOTOMIZES
  31
  34
 • 26.
  REPUBLICANIZE
  28
  34
 • 27.
  SUBURBANIZING
  27
  34
 • 28.
  TUBERCULIZING
  27
  34
 • 29.
  BENZALDEHYDES
  32
  33
 • 30.
  BENZOPHENONES
  29
  33
 • 31.
  BREATHALYZING
  31
  33
 • 32.
  CHLOROBENZENE
  29
  33
 • 33.
  DECARBONIZING
  28
  33
 • 34.
  DECARBURIZING
  28
  33
 • 35.
  DEFIBRINIZING
  29
  33
 • 36.
  GRAPHITIZABLE
  30
  33
 • 37.
  METABOLIZABLE
  28
  33
 • 38.
  PLEBEIANIZING
  27
  33
 • 39.
  PROBLEMATIZED
  29
  33
 • 40.
  PROVERBIALIZE
  29
  33
 • 41.
  SUBSPECIALIZE
  28
  33
 • 42.
  UNBOWDLERIZED
  29
  33
 • 43.
  UNCHASTIZABLE
  29
  33
 • 44.
  ADVERBIALIZED
  29
  32
 • 45.
  ANALYZABILITY
  30
  32
 • 46.
  BALKANIZATION
  28
  32
 • 47.
  BENZOAPYRENES
  29
  32
 • 48.
  CRYSTALIZABLE
  29
  32
 • 49.
  DECEREBRIZING
  28
  32
 • 50.
  DIALYZABILITY
  31
  32
 • 51.
  DIBENZOFURANS
  28
  32
 • 52.
  ETHYLBENZENES
  30
  32
 • 53.
  NONDIALYZABLE
  28
  32
 • 54.
  PROBLEMATIZES
  28
  32
 • 55.
  PROCARBAZINES
  28
  32
 • 56.
  SEMICARBAZIDE
  29
  32
 • 57.
  SEMICARBAZONE
  28
  32
 • 58.
  SYMBOLIZATION
  29
  32
 • 59.
  UNMETABOLIZED
  27
  32
 • 60.
  UNPOLARIZABLE
  26
  32
 • 61.
  VOLATILIZABLE
  27
  32
 • 62.
  ZALAMBDODONTS
  28
  32
 • 63.
  ADVERBIALIZES
  28
  31
 • 64.
  ALPHABETIZERS
  29
  31
 • 65.
  CATEGORIZABLE
  27
  31
 • 66.
  HYBRIDIZATION
  31
  31
 • 67.
  METAGRABOLIZE
  27
  31
 • 68.
  METAGROBOLIZE
  27
  31
 • 69.
  MINERALIZABLE
  26
  31
 • 70.
  SUBCATEGORIZE
  27
  31
 • 71.
  SUBSTANTIVIZE
  27
  31
 • 72.
  VERBALIZATION
  27
  31
 • 73.
  ANTAGONIZABLE
  25
  30
 • 74.
  BREATHALYZERS
  30
  30
 • 75.
  BUREAUCRATIZE
  26
  30
 • 76.
  CARBONIZATION
  26
  30
 • 77.
  CARBURIZATION
  26
  30
 • 78.
  DECARBONIZERS
  27
  30
 • 79.
  DESTABILIZING
  26
  30
 • 80.
  DETRIBALIZING
  26
  30
 • 81.
  EMBOLIZATIONS
  26
  30
 • 82.
  GENERALIZABLE
  25
  30
 • 83.
  GLOBALIZATION
  25
  30
 • 84.
  INSOLUBILIZED
  25
  30
 • 85.
  MOBILIZATIONS
  26
  30
 • 86.
  NONSUBSIDIZED
  26
  30
 • 87.
  THIABENDAZOLE
  28
  30
 • 88.
  TRAILBLAZINGS
  25
  30
 • 89.
  ARABICIZATION
  26
  29
 • 90.
  BACTERIZATION
  26
  29
 • 91.
  BARBARIZATION
  26
  29
 • 92.
  FIBERIZATIONS
  27
  29
 • 93.
  HIBERNIZATION
  27
  29
 • 94.
  ILLIBERALIZED
  25
  29
 • 95.
  INSOLUBILIZES
  24
  29
 • 96.
  NEBULIZATIONS
  24
  29
 • 97.
  REALIZABILITY
  27
  29
 • 98.
  RESTABILIZING
  25
  29
 • 99.
  BANALIZATIONS
  24
  28
 • 100.
  BRUTALIZATION
  24
  28