12 letter Words with ZB: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with Z and B and 12 letters

List of Words with Z and B and 12 letters

We have found 168 Words with ZB. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Words with 12 Letters with with ZB

Word (168 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  BEDAZZLINGLY
  37
  41
 • 2.
  EMBEZZLEMENT
  36
  41
 • 3.
  OBJECTIVIZED
  36
  41
 • 4.
  SQUEEZEBOXES
  39
  41
 • 5.
  SUBJECTIVIZE
  35
  41
 • 6.
  OBJECTIVIZES
  35
  40
 • 7.
  BEDAZZLEMENT
  35
  39
 • 8.
  MOORBUZZARDS
  35
  38
 • 9.
  SHOWBIZZIEST
  38
  38
 • 10.
  BENZOQUINONE
  32
  37
 • 11.
  BATHMITZVAHS
  34
  35
 • 12.
  BLIZZARDIEST
  33
  35
 • 13.
  UNPUBLICIZED
  28
  35
 • 14.
  VULCANIZABLE
  28
  35
 • 15.
  BASHIBAZOUKS
  32
  34
 • 16.
  BOLSHEVIZING
  30
  34
 • 17.
  IMMOBILIZING
  28
  34
 • 18.
  MECHANIZABLE
  30
  34
 • 19.
  PULVERIZABLE
  28
  34
 • 20.
  SUBCIVILIZED
  29
  34
 • 21.
  SUBVOCALIZED
  29
  34
 • 22.
  ALBUMENIZING
  26
  33
 • 23.
  ALBUMINIZING
  26
  33
 • 24.
  CYBERCITIZEN
  30
  33
 • 25.
  EMBLAZONMENT
  27
  33
 • 26.
  GEMFIBROZILS
  29
  33
 • 27.
  HYBRIDIZABLE
  32
  33
 • 28.
  HYDROLYZABLE
  33
  33
 • 29.
  HYPERBOLIZED
  32
  33
 • 30.
  HYPNOTIZABLE
  31
  33
 • 31.
  PHLEBOTOMIZE
  30
  33
 • 32.
  PHOTOLYZABLE
  31
  33
 • 33.
  RECOGNIZABLY
  29
  33
 • 34.
  SUBVOCALIZES
  28
  33
 • 35.
  UNCAPSIZABLE
  27
  33
 • 36.
  VAGABONDIZED
  29
  33
 • 37.
  AMINOBENZOIC
  27
  32
 • 38.
  BENZALDEHYDE
  31
  32
 • 39.
  BENZOPHENONE
  28
  32
 • 40.
  BIOGRAPHIZED
  30
  32
 • 41.
  BITUMINIZING
  26
  32
 • 42.
  BOWDLERIZING
  28
  32
 • 43.
  CUSTOMIZABLE
  27
  32
 • 44.
  DEMOBILIZING
  27
  32
 • 45.
  EMBLEMATIZED
  28
  32
 • 46.
  FORMALIZABLE
  28
  32
 • 47.
  HYPERBOLIZES
  31
  32
 • 48.
  INCOGNIZABLE
  26
  32
 • 49.
  SUBOPTIMIZED
  28
  32
 • 50.
  SUMMARIZABLE
  27
  32
 • 51.
  UNVERBALIZED
  27
  32
 • 52.
  VAGABONDIZES
  28
  32
 • 53.
  ALPHABETIZED
  29
  31
 • 54.
  ANABAPTIZING
  26
  31
 • 55.
  BENZOAPYRENE
  28
  31
 • 56.
  BENZOPYRENES
  28
  31
 • 57.
  BIOGRAPHIZES
  29
  31
 • 58.
  BIPOLARIZING
  26
  31
 • 59.
  BURGLARIZING
  25
  31
 • 60.
  CANNIBALIZED
  26
  31
 • 61.
  CARBIMAZOLES
  27
  31
 • 62.
  CATABOLIZING
  26
  31
 • 63.
  CRITICIZABLE
  27
  31
 • 64.
  DIBENZOFURAN
  27
  31
 • 65.
  EMBLEMATIZES
  27
  31
 • 66.
  ETHYLBENZENE
  29
  31
 • 67.
  HARMONIZABLE
  28
  31
 • 68.
  HIBERNICIZED
  29
  31
 • 69.
  IMMOBILIZERS
  27
  31
 • 70.
  LOBOTOMIZING
  26
  31
 • 71.
  MAGNETIZABLE
  26
  31
 • 72.
  METABOLIZING
  26
  31
 • 73.
  PARABOLIZING
  26
  31
 • 74.
  PROBLEMATIZE
  27
  31
 • 75.
  PROCARBAZINE
  27
  31
 • 76.
  RECOGNIZABLE
  26
  31
 • 77.
  REMOBILIZING
  26
  31
 • 78.
  SUBOPTIMIZES
  27
  31
 • 79.
  SUBURBANIZED
  26
  31
 • 80.
  TUBERCULIZED
  26
  31
 • 81.
  UNANALYZABLE
  26
  31
 • 82.
  ZALAMBDODONT
  27
  31
 • 83.
  ADVERBIALIZE
  27
  30
 • 84.
  AEROBICIZING
  26
  30
 • 85.
  ALPHABETIZER
  28
  30
 • 86.
  ALPHABETIZES
  28
  30
 • 87.
  AUDIBILIZING
  25
  30
 • 88.
  BEDIZENMENTS
  26
  30
 • 89.
  BENZYLIDINES
  27
  30
 • 90.
  BREATHALYZED
  30
  30
 • 91.
  CANNIBALIZES
  25
  30
 • 92.
  DECARBONIZED
  27
  30
 • 93.
  DECARBURIZED
  27
  30
 • 94.
  DEFIBRINIZED
  28
  30
 • 95.
  HIBERNICIZES
  28
  30
 • 96.
  NORMALIZABLE
  25
  30
 • 97.
  PLEBEIANIZED
  26
  30
 • 98.
  SOLUBILIZING
  24
  30
 • 99.
  SUBSIDIZABLE
  26
  30
 • 100.
  SUBURBANIZES
  25
  30