11 letter Words with ZB: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with Z and B and 11 letters

List of Words with Z and B and 11 letters

We have found 180 Words with ZB. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Words with 11 Letters with with ZB

Word (180 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  BUMFUZZLING
  37
  44
 • 2.
  BUZZKILLERS
  35
  39
 • 3.
  OBJECTIVIZE
  34
  39
 • 4.
  BLIZZARDING
  33
  37
 • 5.
  MOORBUZZARD
  34
  37
 • 6.
  SHOWBIZZIER
  37
  37
 • 7.
  KIBBUTZNIKS
  32
  36
 • 8.
  MORBIDEZZAS
  34
  36
 • 9.
  BELSHAZZARS
  34
  35
 • 10.
  AZOBENZENES
  31
  34
 • 11.
  BATHMITZVAH
  33
  34
 • 12.
  BATHMIZVAHS
  33
  34
 • 13.
  BLIZZARDIER
  32
  34
 • 14.
  PUBLICIZING
  27
  34
 • 15.
  BAMBOOZLING
  27
  33
 • 16.
  BASHIBAZOUK
  31
  33
 • 17.
  EMBLEMIZING
  27
  33
 • 18.
  ZYGOBRANCHS
  31
  33
 • 19.
  BALKANIZING
  27
  32
 • 20.
  BARMITZVAHS
  30
  32
 • 21.
  BASMITZVAHS
  30
  32
 • 22.
  BATMITZVAHS
  30
  32
 • 23.
  BRONZIFYING
  29
  32
 • 24.
  CIVILIZABLE
  27
  32
 • 25.
  GEMFIBROZIL
  28
  32
 • 26.
  PYROLYZABLE
  30
  32
 • 27.
  RAZZBERRIES
  31
  32
 • 28.
  SUBVOCALIZE
  27
  32
 • 29.
  SYMBOLIZING
  28
  32
 • 30.
  ZELOPHOBICS
  29
  32
 • 31.
  BOLSHEVIZED
  29
  31
 • 32.
  EMBLAZONING
  25
  31
 • 33.
  HYBRIDIZING
  30
  31
 • 34.
  HYPERBOLIZE
  30
  31
 • 35.
  IMMOBILIZED
  27
  31
 • 36.
  MOBILIZABLE
  26
  31
 • 37.
  SUBLIMIZING
  25
  31
 • 38.
  UNBAPTIZING
  25
  31
 • 39.
  VAGABONDIZE
  27
  31
 • 40.
  VAPORIZABLE
  27
  31
 • 41.
  VERBALIZING
  26
  31
 • 42.
  ALBUMENIZED
  25
  30
 • 43.
  ALBUMINIZED
  25
  30
 • 44.
  ALKALIZABLE
  26
  30
 • 45.
  BAMBOOZLERS
  26
  30
 • 46.
  BENZOPYRENE
  27
  30
 • 47.
  BENZPYRENES
  27
  30
 • 48.
  BIOGRAPHIZE
  28
  30
 • 49.
  BLITZKRIEGS
  27
  30
 • 50.
  BOLSHEVIZES
  28
  30
 • 51.
  BUMFREEZERS
  27
  30
 • 52.
  CARBIMAZOLE
  26
  30
 • 53.
  CARBOLIZING
  25
  30
 • 54.
  CARBONIZING
  25
  30
 • 55.
  CARBURIZING
  25
  30
 • 56.
  EMBLEMATIZE
  26
  30
 • 57.
  GLOBALIZING
  24
  30
 • 58.
  IMMOBILIZER
  26
  30
 • 59.
  IMMOBILIZES
  26
  30
 • 60.
  MARBELIZING
  25
  30
 • 61.
  MARBLEIZING
  25
  30
 • 62.
  MEMORIZABLE
  26
  30
 • 63.
  RUBBERIZING
  25
  30
 • 64.
  SUBFREEZING
  26
  30
 • 65.
  SUBOPTIMIZE
  26
  30
 • 66.
  SYLLABIZING
  26
  30
 • 67.
  ALBUMENIZES
  24
  29
 • 68.
  ALBUMINIZES
  24
  29
 • 69.
  ALPHABETIZE
  27
  29
 • 70.
  ARABICIZING
  25
  29
 • 71.
  BACTERIZING
  25
  29
 • 72.
  BARBARIZING
  25
  29
 • 73.
  BEDIZENMENT
  25
  29
 • 74.
  BENZOFURANS
  25
  29
 • 75.
  BENZYLIDINE
  26
  29
 • 76.
  BITUMINIZED
  25
  29
 • 77.
  BOWDLERIZED
  27
  29
 • 78.
  CANNIBALIZE
  24
  29
 • 79.
  COLONIZABLE
  24
  29
 • 80.
  DEMOBILIZED
  26
  29
 • 81.
  FANDABIDOZI
  27
  29
 • 82.
  HIBERNICIZE
  27
  29
 • 83.
  HIBERNIZING
  26
  29
 • 84.
  LOCALIZABLE
  24
  29
 • 85.
  REBAPTIZING
  25
  29
 • 86.
  SABBATIZING
  25
  29
 • 87.
  SUBURBANIZE
  24
  29
 • 88.
  SYMBOLIZERS
  27
  29
 • 89.
  TUBERCULIZE
  24
  29
 • 90.
  ZELOPHOBIAS
  27
  29
 • 91.
  ANABAPTIZED
  25
  28
 • 92.
  BENZOCAINES
  24
  28
 • 93.
  BIPOLARIZED
  25
  28
 • 94.
  BITUMINIZES
  24
  28
 • 95.
  BOOZEHOUNDS
  26
  28
 • 96.
  BOWDLERIZER
  26
  28
 • 97.
  BOWDLERIZES
  26
  28
 • 98.
  BRAZILWOODS
  26
  28
 • 99.
  BREATHALYZE
  28
  28
 • 100.
  BRUTALIZING
  23
  28