10 letter Words with ZB: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with Z and B and 10 letters

List of Words with Z and B and 10 letters

We have found 223 Words with ZB. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Words with 10 Letters with with ZB

Word (223 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  BUMFUZZLED
  36
  41
 • 2.
  BUMFUZZLES
  35
  40
 • 3.
  BEMUZZLING
  33
  39
 • 4.
  SQUEEZEBOX
  37
  39
 • 5.
  WHIZZBANGS
  37
  39
 • 6.
  BUZZKILLER
  34
  38
 • 7.
  EMBEZZLING
  33
  38
 • 8.
  JUMBOIZING
  31
  38
 • 9.
  SCUZZBALLS
  32
  37
 • 10.
  BEDAZZLING
  32
  36
 • 11.
  BLIZZARDLY
  34
  36
 • 12.
  SHOWBIZZES
  36
  36
 • 13.
  EMBEZZLERS
  32
  35
 • 14.
  KIBBUTZNIK
  31
  35
 • 15.
  MORBIDEZZA
  33
  35
 • 16.
  BELSHAZZAR
  33
  34
 • 17.
  BLIZZARDED
  32
  34
 • 18.
  AZOBENZENE
  30
  33
 • 19.
  BATHMIZVAH
  32
  33
 • 20.
  SQUEEZABLE
  30
  33
 • 21.
  ZOMBIFYING
  30
  33
 • 22.
  BEJEEZUSES
  28
  32
 • 23.
  KIBBITZING
  28
  32
 • 24.
  ZYGOBRANCH
  30
  32
 • 25.
  BARMITZVAH
  29
  31
 • 26.
  BASMITZVAH
  29
  31
 • 27.
  BATMITZVAH
  29
  31
 • 28.
  COGNIZABLY
  27
  31
 • 29.
  OXIDIZABLE
  29
  31
 • 30.
  PUBLICIZED
  26
  31
 • 31.
  ZELOPHOBIC
  28
  31
 • 32.
  ZUMBOORUKS
  27
  31
 • 33.
  BAMBOOZLED
  26
  30
 • 34.
  DUMBSIZING
  25
  30
 • 35.
  EMBLEMIZED
  26
  30
 • 36.
  FABULIZING
  25
  30
 • 37.
  PUBLICIZES
  25
  30
 • 38.
  ZOMBIELIKE
  27
  30
 • 39.
  BALKANIZED
  26
  29
 • 40.
  BAMBOOZLER
  25
  29
 • 41.
  BAMBOOZLES
  25
  29
 • 42.
  BENZPYRENE
  26
  29
 • 43.
  BLITZKRIEG
  26
  29
 • 44.
  BOLSHEVIZE
  27
  29
 • 45.
  BOMBAZINES
  25
  29
 • 46.
  BULLDOZING
  23
  29
 • 47.
  BUMFREEZER
  26
  29
 • 48.
  CAPSIZABLE
  25
  29
 • 49.
  COGNIZABLE
  24
  29
 • 50.
  EMBLAZONRY
  26
  29
 • 51.
  EMBLEMIZES
  25
  29
 • 52.
  EMBOLIZING
  24
  29
 • 53.
  IMMOBILIZE
  25
  29
 • 54.
  KIBBITZERS
  27
  29
 • 55.
  MOBILIZING
  24
  29
 • 56.
  PECTIZABLE
  25
  29
 • 57.
  PEPTIZABLE
  25
  29
 • 58.
  RAZORBACKS
  27
  29
 • 59.
  SYMBOLIZED
  27
  29
 • 60.
  ZAMBOORAKS
  27
  29
 • 61.
  ALBUMENIZE
  23
  28
 • 62.
  ALBUMINIZE
  23
  28
 • 63.
  BALKANIZES
  25
  28
 • 64.
  BENZOFURAN
  24
  28
 • 65.
  EMBLAZONED
  24
  28
 • 66.
  FIBERIZING
  25
  28
 • 67.
  HYBRIDIZED
  29
  28
 • 68.
  NEBULIZING
  22
  28
 • 69.
  SUBLIMIZED
  24
  28
 • 70.
  SYMBOLIZER
  26
  28
 • 71.
  SYMBOLIZES
  26
  28
 • 72.
  UNBAPTIZED
  24
  28
 • 73.
  UNPRIZABLE
  23
  28
 • 74.
  VERBALIZED
  25
  28
 • 75.
  ZELOPHOBIA
  26
  28
 • 76.
  ZOOPHOBOUS
  26
  28
 • 77.
  AMAZEBALLS
  23
  27
 • 78.
  ANALYZABLE
  24
  27
 • 79.
  BANALIZING
  22
  27
 • 80.
  BEDIZENING
  23
  27
 • 81.
  BENZOCAINE
  23
  27
 • 82.
  BITUMINIZE
  23
  27
 • 83.
  BLAZONINGS
  22
  27
 • 84.
  BLOWZINESS
  24
  27
 • 85.
  BOOZEHOUND
  25
  27
 • 86.
  BOWDLERIZE
  25
  27
 • 87.
  BRAZILWOOD
  25
  27
 • 88.
  BREEZEWAYS
  27
  27
 • 89.
  BRONZIFIED
  25
  27
 • 90.
  CARBOLIZED
  24
  27
 • 91.
  CARBONIZED
  24
  27
 • 92.
  CARBURIZED
  24
  27
 • 93.
  CHABAZITES
  26
  27
 • 94.
  DEMOBILIZE
  24
  27
 • 95.
  DIALYZABLE
  25
  27
 • 96.
  EMBLAZONER
  23
  27
 • 97.
  GLOBALIZED
  23
  27
 • 98.
  HEBRAIZING
  25
  27
 • 99.
  HYBRIDIZER
  28
  27
 • 100.
  HYBRIDIZES
  28
  27