14 letter Words with H: Complete List for Scrabble

Crossword Solver > Words > List of Words with H and 14 letters

List of Words with H and 14 letters

We have found 2711 Words with H. You can use all of the Results in Scrabble and all Results in Words with Friends.

try our wordle solver

Words with 14 Letters with with H

Word (2711 results)
Scrabble Points
Words with Friends Points
 • 1.
  NEBUCHADNEZZAR
  40
  44
 • 2.
  METHOXYBENZENE
  40
  42
 • 3.
  HYPERCIVILIZED
  37
  39
 • 4.
  HYPERIMMUNIZED
  36
  39
 • 5.
  PHOTOOXIDIZING
  37
  39
 • 6.
  PSYCHOLOGIZING
  35
  39
 • 7.
  SCHIZOPHYCEOUS
  38
  39
 • 8.
  THYMECTOMIZING
  36
  39
 • 9.
  HYPERIMMUNIZES
  35
  38
 • 10.
  PARCHMENTIZING
  33
  38
 • 11.
  PHLEBOTOMIZING
  33
  38
 • 12.
  PSYCHOANALYZED
  37
  38
 • 13.
  QUICKSILVERISH
  35
  38
 • 14.
  UNSYMPATHIZING
  34
  38
 • 15.
  XYLOPYROGRAPHY
  38
  38
 • 16.
  XYLOTYPOGRAPHY
  38
  38
 • 17.
  ZINCOGRAPHICAL
  33
  38
 • 18.
  DIPHTHONGIZING
  34
  37
 • 19.
  METAPHYSICIZED
  36
  37
 • 20.
  MISEMPHASIZING
  33
  37
 • 21.
  MONOPHTHONGIZE
  34
  37
 • 22.
  PHENYLBUTAZONE
  33
  37
 • 23.
  PHILOSOPHIZING
  34
  37
 • 24.
  PSYCHOANALYZER
  36
  37
 • 25.
  PSYCHOANALYZES
  36
  37
 • 26.
  PSYCHOBABBLING
  31
  37
 • 27.
  SCHIZOMYCETOUS
  35
  37
 • 28.
  SCHIZOPHRENICS
  35
  37
 • 29.
  SYCOPHANTIZING
  34
  37
 • 30.
  UNVANQUISHABLE
  31
  37
 • 31.
  XENOPHOBICALLY
  33
  37
 • 32.
  BRACHYCEPHALIC
  33
  36
 • 33.
  CHEMOTAXONOMIC
  32
  36
 • 34.
  CHLORPROMAZINE
  32
  36
 • 35.
  CYCLOHEXIMIDES
  34
  36
 • 36.
  ECTOMYCORRHIZA
  35
  36
 • 37.
  HYPERCRITICIZE
  35
  36
 • 38.
  HYPOMIXOLYDIAN
  35
  36
 • 39.
  HYPOPHYSECTOMY
  37
  36
 • 40.
  MERCHANDIZINGS
  32
  36
 • 41.
  METAPHYSICIZES
  35
  36
 • 42.
  MICROTECHNIQUE
  32
  36
 • 43.
  NEPHRECTOMIZED
  33
  36
 • 44.
  OVEREMPHASIZED
  34
  36
 • 45.
  PIEZOCHEMISTRY
  35
  36
 • 46.
  PRIZEFIGHTINGS
  33
  36
 • 47.
  PSYCHOCHEMICAL
  33
  36
 • 48.
  PSYCHOSEXUALLY
  34
  36
 • 49.
  SPHYGMOGRAPHIC
  33
  36
 • 50.
  TECHNICALIZING
  31
  36
 • 51.
  ZYGOBRANCHIATE
  34
  36
 • 52.
  ALEXIPHARMAKON
  32
  35
 • 53.
  BACKSCRATCHING
  30
  35
 • 54.
  CHRONOLOGIZING
  30
  35
 • 55.
  COMPUTERPHOBIC
  29
  35
 • 56.
  DEMYTHOLOGIZED
  34
  35
 • 57.
  DESULPHURIZING
  30
  35
 • 58.
  ENDOMYCORRHIZA
  34
  35
 • 59.
  HEPATECTOMIZED
  33
  35
 • 60.
  HYPEREXCITABLE
  33
  35
 • 61.
  HYPERGLYCAEMIC
  32
  35
 • 62.
  HYPERPOLARIZED
  34
  35
 • 63.
  MATHEMATICIZED
  33
  35
 • 64.
  NEPHRECTOMIZES
  32
  35
 • 65.
  OVEREMPHASIZES
  33
  35
 • 66.
  OVERHOMOGENIZE
  32
  35
 • 67.
  OXYHAEMOGLOBIN
  32
  35
 • 68.
  OXYHEMOGLOBINS
  32
  35
 • 69.
  PAROCHIALIZING
  31
  35
 • 70.
  PHENOMENALIZED
  31
  35
 • 71.
  PHRENOLOGIZING
  30
  35
 • 72.
  PHYLLOQUINONES
  31
  35
 • 73.
  PSYCHOGALVANIC
  30
  35
 • 74.
  PSYCHOPHYSICAL
  34
  35
 • 75.
  RHIZOCEPHALANS
  33
  35
 • 76.
  RHIZOCEPHALOUS
  33
  35
 • 77.
  SUPERHUMANIZED
  31
  35
 • 78.
  TECHNOLOGIZING
  30
  35
 • 79.
  UNSYNCHRONIZED
  32
  35
 • 80.
  WAPPENSCHAWING
  30
  35
 • 81.
  XEROPHYTICALLY
  34
  35
 • 82.
  AMINOPHENAZONE
  30
  34
 • 83.
  APOSTROPHIZING
  31
  34
 • 84.
  APOTHEGMATIZED
  32
  34
 • 85.
  BENZANTHRACENE
  30
  34
 • 86.
  BRACHYDACTYLIC
  32
  34
 • 87.
  CHARACTERIZING
  31
  34
 • 88.
  CHLOROBENZENES
  30
  34
 • 89.
  CHURCHMANSHIPS
  31
  34
 • 90.
  CINCHONIZATION
  30
  34
 • 91.
  CYCLOHEXANONES
  31
  34
 • 92.
  DEMYTHOLOGIZER
  33
  34
 • 93.
  DEMYTHOLOGIZES
  33
  34
 • 94.
  DEXAMPHETAMINE
  31
  34
 • 95.
  ESCHSCHOLTZIAS
  33
  34
 • 96.
  HAUSSMANNIZING
  29
  34
 • 97.
  HYPERCALCAEMIC
  30
  34
 • 98.
  HYPERPOLARIZES
  33
  34
 • 99.
  HYPHENIZATIONS
  34
  34
 • 100.
  HYPOPHOSPHORIC
  34
  34